Narzędzia:

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

Dnia 14-04-2016 godz. 00:33:55

Poprawka 20, 45

Za: 42 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 12