Narzędzia:

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

Dnia 14-04-2016 godz. 00:25:55

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 0 Przeciw: 87 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13