Narzędzia:

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

Dnia 14-04-2016 godz. 00:33:28

Poprawka 19

Za: 84 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 14