Narzędzia:

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

Dnia 14-04-2016 godz. 00:32:45

Poprawka 17, 34

Za: 86 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12