Narzędzia:

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

Dnia 14-04-2016 godz. 00:32:18

Poprawka 16

Za: 6 Przeciw: 81 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13