Narzędzia:

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

Dnia 14-04-2016 godz. 00:31:56

Poprawka 15

Za: 84 Przeciw: 4 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12