Narzędzia:

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

Dnia 14-04-2016 godz. 00:31:27

Poprawka 14

Za: 8 Przeciw: 80 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12