Narzędzia:

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

Dnia 14-04-2016 godz. 00:30:47

Poprawka 12, 36

Za: 29 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 13