Narzędzia:

Ustawa o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych

Dnia 07-04-2016 godz. 12:30:40

Poprawka 6

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16