Narzędzia:

Ustawa o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych

Dnia 07-04-2016 godz. 12:30:25

Poprawka 5

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15