Narzędzia:

Ustawa o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych

Dnia 07-04-2016 godz. 12:29:43

Poprawka 3

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17