Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w 1050. rocznicę Chrztu Polski.

Dnia 07-04-2016 godz. 13:07:49

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

Za: 70 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 28