Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w 1050. rocznicę Chrztu Polski.

Dnia 07-04-2016 godz. 13:07:29

Poprawka

Za: 71 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 28