Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Dnia 07-04-2016 godz. 12:43:53

Poprawka 9

Za: 86 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 13