Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Dnia 07-04-2016 godz. 12:43:30

Poprawka 8

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20