Narzędzia:

Ustawa o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych

Dnia 07-04-2016 godz. 12:29:05

Poprawka 1

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20