Narzędzia:

Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.

Dnia 07-04-2016 godz. 12:39:54

Poprawka 12-15

Za: 87 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13