Narzędzia:

Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.

Dnia 07-04-2016 godz. 12:38:18

Poprawka 6

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15