Narzędzia:

Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.

Dnia 07-04-2016 godz. 12:36:53

Poprawka 1

Za: 87 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13