Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w 360. rocznicę Ślubów Lwowskich

Dnia 07-04-2016 godz. 12:35:19

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 81 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 14