Narzędzia:

Ustawa o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych

Dnia 07-04-2016 godz. 12:31:15

Poprawka 8

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15