Narzędzia:

Zmiany w składzie komisji senackich.

Dnia 07-04-2016 godz. 12:27:25

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 72 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 27