Narzędzia:

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016

Dnia 18-03-2016 godz. 16:31:24

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 60 Przeciw: 11 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 26