Narzędzia:

Dnia 18-03-2016 godz. 13:08:13

Za: 50 Przeciw: 19 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 30