Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Dnia 17-03-2016 godz. 13:59:40

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16