Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uwolnienia Nadii Sawczenko – deputowanej do Rady Najwyższej Ukrainy oraz członkini Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

Dnia 17-03-2016 godz. 14:35:51

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 18