Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 17-03-2016 godz. 13:58:49

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 51 Przeciw: 28 Wstrzymało się: 5 Nie głosowało: 16