Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych

Dnia 17-03-2016 godz. 14:30:22

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 86 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14