Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Dnia 17-03-2016 godz. 14:26:25

Poprawka

Za: 34 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 5 Nie głosowało: 14