Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 17-03-2016 godz. 13:58:08

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 27 Przeciw: 53 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 18