Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Dnia 17-03-2016 godz. 13:55:09

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 79 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18