Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 17-03-2016 godz. 14:08:27

Poprawka 13

Za: 86 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14