Narzędzia:

Dnia 16-03-2016 godz. 11:11:23

Za: 38 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 35