Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Dnia 10-03-2016 godz. 12:11:37

Poprawka 3

Za: 85 Przeciw: 4 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 10