Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Dnia 10-03-2016 godz. 12:10:59

Poprawka 2

Za: 83 Przeciw: 7 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 10