Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Dnia 10-03-2016 godz. 12:10:17

Poprawka 1

Za: 34 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 10