Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Dnia 10-03-2016 godz. 12:00:29

Poprawka 2

Za: 32 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12