Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Dnia 10-03-2016 godz. 11:59:08

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 0 Przeciw: 89 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 11