Narzędzia:

Zmiany w składzie komisji senackich

Dnia 10-03-2016 godz. 11:55:45

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 87 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13