Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Dnia 10-03-2016 godz. 12:12:21

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 61 Przeciw: 28 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 10