Narzędzia:

Dnia 10-03-2016 godz. 11:07:54

Za: 25 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 30