Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 120. rocznicy urodzin Generała Stanisława Franciszka Sosabowskiego i ustanowienia września 2012 roku miesiącem Jego pamięci

Dnia 09-05-2012 godz. 10:25:12

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 86 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14