Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 12:03:12

Poprawka 92

Za: 79 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 17