Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 12:02:22

Poprawka 90

Za: 23 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17