Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 12:01:55

Poprawka 89

Za: 22 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18