Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 12:01:06

Poprawka 87

Za: 24 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 18