Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 11:59:39

Poprawka 85

Za: 76 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 17