Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 11:58:05

Poprawka 81

Za: 23 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19