Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 11:56:26

Poprawka 77

Za: 27 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16