Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2016

Dnia 19-02-2016 godz. 11:55:22

Poprawka 75

Za: 23 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 19